onsdag den 3. marts 2010

Nogle er mere lige end andre...

Er nogle mere lige end andre....?

Det som blev bedømt som værende vigtigere end Thomas Jeffersons sprudlende retorik var princippet bag regeringsstyrelsen som det er trukket op i den højeste lov i vort land, U.S. Forfatningen. Så mens Deklarationen erklærede, at alle mennesker er skabt lige af deres Skaber, blev Forfatningen udformet for at sikre, at de som befandt sig i dette land ville kunne få en chance for at det fortsat skulle være sådan. Sørgeligt nok, som det for nyligt blev bevidnet ved den elendige handel der blev foretaget til at få Healthcare Reform Loven vedtaget så er dette ikke tilfældet.

At faldbyde sig for at få stemmer i dette land er ikke nogen ny kurs; den praksis er sammen med sproget vi delte, det blodfællesskab med briterne vi uheldigvis arvede. Dog søgte vor Forfatnings fædre efter metoder hvor man kunne ændre de mere ulækre episoder med politisk korruption, og resultatet af deres anstrengelser resulterede i det nærmest mest fuldkomne regerings dokument der nogensinde er skabt af mennesket.

Da vor Forfatnings Fædre levede gav de fleste stater kun stemmeret til ejendomsejere - nogle regnede kvæg eller selv et minimun af penge som ejendom - og denne praksis bliver ofte forhånet, fordi den er blevet helt misforstået. Man gjorde det, fordi man vidste, at hvis et menneske regnede med, at et andet menneske skal sørge for ham, da ville han med stor sandsynlighed stemme som sin arbejdsgiver; en forudsigelse der er blevet alt, alt for sand med nutidens fagforeningers indflydelse. På samme måde behøvede kvinder ikke at stemme, medmindre de var ejendomsbesiddere (sædvanligvis enker eller ugifte arvinger) fordi de var ubegribeligt, at en hustrus interesser ikke ville være de samme som hendes mands.

Det var selvfølgelig helt andre tider og i årenes løb har Forfatningen fået nogle tilføjelser (amendments) for at undgå, at de forskellige stater skulle kunne nægte visse grupper retten til at stemme, skønt en streng fortolkning af forudsætningerne ikke ville have gjort disse undtagelser nødvendige. Ved at skabe er særlig status for visse klasser, selvom det skete via amendment processen, da mistede amerikanerne den fine fornemmelse af lighed, som den så dejligt blev indskrevet i Deklaratioen. Ideen om at vi var en nation af suveræne stater forsvandt også, faktisk er det eneste der er tilbage Valgmandssystemet Electoral College.

Dette har åbnet op for at utilfredse grupper fra hvert eneste kvarter i Amerika kan fordre at have særlige rettigheder med baggrund i de kendetegn der blev nedskrevet i Amendments XV, XIX, og XXIV. Affirmative action (at f.eks. sorte har helt særlige rettigheder), Title IX, ("Ingen person i USA skal, med baggrund i køn, kunne ekskluderes fra at deltage i, og nyde goderne af, eller være underlagt diskrimination under noget undervisningsprogram eller aktivitet der modtager finansiel støtte fra Forbundsregeringen....")og hadrelaterede forbrydelser kan alle finde deres oprindelser heri, og er med til at polarisere vor nation på måder som ville have gjort Forfatningsens Fædre rædselssslagne.

Ligeså rædselsvækkende ville omfanget have været af de enorme klumper af politisk tilbagebetaling som i det skjulte er blev tilført disse specialinteresser, som det fornylig blev bevist ved Healtcare Reform debatten. Dette er i sig selv ikke noget nyt. Forskellen er, at for første gang i vor historie får disse minoriteter - fagforeninger, for eksempel - lov til faktisk at skrive lovgivningen, fremfor blot at have en vægtig indflydelse på den; ikke lige præcis den hensigt vor Forfatnings Fædre havde i tanke da de skrev Artikel I. Det er så langt vi er kommet bort fra de forenende idealer der skabte dette land.

Måske er der imidlertid virkelig en engel der i denne hvirvelstorm trods alt leder vor nation. Udfaldet at det særlige Senator valg i Massachusetts - vil være betegnende for om det amerikanske folk vil fortsætte med at sælge ud af deres fremtid til ikke folkevalgte grupper, eller om de vil forkaste de individer i hvert parti der repræsenterer andre end deres egne vælgere.

Hvis vi imidlertid fortsætter som status quo, kan det meget vel hænde, at dette land aldrig vil kunne blive genskabt hen mod de ophøjede lighedsmål og den enhed der engang oplyste de amerikanske sind; indtil det endnu engang bliver forstået, at de begrænsninger som Forfatningen lægger på forbundsregeringen havde til hensigt at beskytte minoritetsgruppernes rettigheder og ikke give dem magt til at annullere flertallets rettigheder.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails