torsdag den 4. marts 2010

Radioaktiv krig! - er det hvad Iran ønsker?

En Radioaktiv sky over Iran?

James Lewis

Hvorfor flyttede Iran sit lager af lavt-beriget uranbrændstof op til jordens overflade, hvor det er mest sårbar for angreb? New York Times rapporterer at IAEA inspektørerne i Iran har lagt mærke til dette:
....forestil dig den overraskelse de internationale inspektører fik for næsten to uger siden da de så, hvordan Iran flyttede næsten hele sit lager af lavt-beriget atombrændstof op til jorden overfalde. Det var som en embedsmand bemærkede, som om de malede et målskive på det.

Hvorfor dog tage så stor en risiko?
Iran har længe benyttet nordkoreanske ingeniører til at bygge militære tunneler dybt ned i deres udstrakte bjergområde, hvor de er beskyttet mod luftangreb med mange tons beton og klippe. Denne dag er det dog helt anderledes -- iranerne har placeret hele deres lager af beriget uran så det kan præcisionsbombes fra luften. Ydermere skete det direkte foran FN inspektørerenes øjne.

Der er tre rimelige, fornuftige fortolkninger. Ingen af dem er dog anvendelige for det er ikke et rimeligt, fornuftigt regime efter normale menneskelige standarder. Lad os dog se på dem.

Den første er at atombrændstoffet skulle flyttes op til jordoverfladen for at det kunne beriges yderligere. Ahmadinejad har netop meddelt at det ønsker man at gøre. Derfor lod Ahmadinejad helt åbenlyst opmærksomheden være rettet mod det som det vides de vil gøre.

Den anden forklaring er at det er et kæmpemæssigt show- svindelnummer. Tror du ikke på det? Disse mennesker er jo sindssyge ikke kun stupide.

Den tredje er at det virkelige iranske lager er blevet flyttet til et andet sted og at FN inspektørerne er blevet forført med snyd og bedrag. Husk at under Kosovo Krigen var serberne i stand til at snyde U.S. Air Force med "tanks" af træ, men de skjulte de ægte tanks for at de ikke skulle blive bombet af højtflyvende fly. FN inspektører er en hel del mindre smarte end USAF.

Dette er de rimelige, fornuftige forklaringer når det drejer sig om fornuftige regimer.

Iranerne er ikke fornuftige på nogle som helst måder. De fremfører selvmorderiske, morderiske prædikener fuldstændigt som et før-middelalder regime. De er helt tilbage i martyrkultene fra de mørkeste perioder.

Ayatollah Khomeini var personligt årsag til at tusinder af teenagere på motorcykler blev sendt ind i Saddam Husseins minefelter, for at rydde disse, og for at lide martyrdøden i Iran-Irak Krigen. Disse offerlam blev lovet en direkte billet til Paradise, med deres gørnne plasticskilte rundt om nakken med teksten "Nøglen Til Paradiset." Allah kan læse arabisk. Dejlig dag, drenge, dette er jeres chance for at blive en Shaheed for Allah.

Sådan tænker normale mennesker bare ikke.

For at forstå Ahmadinejads "Jeg udfordrer Jer" skridt hen mod hans berigede uran, skal vi forsøge at forstå, hvordan disse mennesker tænker.

Jeg tror at regimet med fuldt overlæg forsøger at igangsætte et israelsk eller amerikansk bombeangreb på det sted og tidspunkt som iranerne selv vælger. Tidspunktet er nu og stedet er området for berigelsesfabrikken.

Hvorfor nu? Fordi der er ukontrollerbar demokratisk opstand der truer med at koge over i den mere modernistisk indstillede halvdel af Iran.

Hvorfor dette sted? Fordi et bombeangreb mod uranlageret på overfladen ville rejse en radioaktiv støv med støv der ville spredes over hele jorden, som det skete efter Tjhernobyl katastrofen i Sovjetunionen. Uran nede under jorden kan 'uskadeliggøres' ved at man lader et loft falde ned, og derved kun lidt eller slet inge radioaktive lækager.

Husk at Saddam Hussein havde et gigantisk faldefærdigt magasin fyldt med yellowcake uran - på det tidspunkt fik vi at vide at han ingen Masseødelæggelsesvåben havde af de sleskede medier i Vesten. Vi hørte om det magasin hele tre år efter at Saddam var styrtet, yellowcaken blev omhyggeligt ompakket og fjernet, og det blev sendt til Canada for bearbejdning. Uranmagasinet blev aldrig bombet eller sprængt. Risikon for en raidoaktiv katastrofe - eller i det mindste en PR-katastrofe -- var alt for stor.

Præsident George W. Bush udholdt årevis med ondsindet personlige smædekampagner af Demokraterne og Venstrefløjen over han "fiasko" med at finde masseødelæggelsevåben, blot for at sikre at yellowcaken kunne flyttes sikkert ud af landet. Sådan var George W. Bush. Han gjorde det rigtige, og han tog imod huggene fra de ækle demagoger.


Men hvorfor skulle A'jad dog nærmest invitere til et angreb mod hans værdifulde uran? Fordi det er et martyrregime. Disse mennesker får næring til deres inderligste retfærdiggørelse gennem lidelser - den ægte, ikke den falske lidelse som Vesten medier så gerne hylder i aftennyhederne. I Iran kan man se billeder af Shiitiske religiøse processioner med mænd der pisker deres rygge til blods hvert eneste år.

Lidelse er hele nøglen til den Shiitiske psykologi, og i Iran, benyttede Khomeini med stor glæde denne villighed til at lide som et politisk våben. Sådan benytter A'jad den også idag. A'jad forekommer at være en "Tolver" en tilhænger af den mest radikale selvmorderiske - hadspruttende gejstlige af dem alle, Ayatollah Yazdi, en gennemført vanvittig hadfyldt person. A'jad ønsker helt sikkert alle efterretningsbureauer i verden skal tro at han er bindegal, fordi hvem ønsker at kæmpe mod noget vanvittigt? Ingen aner hvad han har til hensigt.

A'jads politiske kalkulation kunne være, at efter man i 30 år har tvunget alle iranske børn til at synge "Død over Israel! Død over Amerika!" da ville et israelsk/US angreb forene landet bag kulten bag magten. Det ville give A'jad lov til at opspore og dræbe den demokratiske opposition.

Indtil nu har Israel ikke bombet 'Målskiven.' Israel befinder sig i en alvorlig knibe. A'jad bliver ved med at tirre dem med truslen om et folkedrabs atomangreb. Han er ved at opbygge virkemidlerne til det. Men han længsel også efter en god undskyldning for at gå ud og dræbe Jøderne og "Korsfarerne." Når han bliver spurgt hvad de to vigtigste guddommelige pligter er for en muslim svarer han, "At dræbe og dø for Allah." Det er altså den officielle doktrin. Det er hvad børn oplæres til i skolen.

A'jads organiserede selvmordsangreb i Iran-Irak krigen, og sidste år udnævnte han en velkendt torturbøddel som politichef i Teheran. A'jads personlige Yazdi disktuterede stille og roligt på video, hvordan det er lovligt at voldtage fanger ifølge islam - drenge som kvinder - før de henrettes; den eneste begrænsning er at voldtægten af en kvinde skal gøre helt privat. Sådan er moden, ser du. (se denne artikel på synopsis) Den nøgne kvindekrop må ikke udsættes for liderlige mænds øjne, selv hvis kvinden officielt voldtages, torteres og myrdes. For tre år siden gjorde de det med en canadisk kvindelig journalist.

Disse mennesker er bestialske, sadistiske, anti-menneskelige, det allerværste som menneskeheden har frembragt fra rædslernes sump. Lovlig mord gennem voldtægt er sanktioneret af Tolver doktrinen. (Ayatollah Khomeini forklarede selv, at samleje med dyr er fuldt lovligt. Kun kvinder må ikke iføre sig shorts.)

Den anden skyggeside ved deres destruktive sadisme er ren masochime. En grund til at de kan påføre rædsler på andre mennesker er fordi de selv forventer at lide, og det gør de, på rituelt godkendte måder. De oplæres til at længsel efter døden. "Vi ønsker døden ligeså meget som i ønsker livet" er et standardslogan hos islamiske dødskulter, både shia som sunni.

Hvad A'jad forsøger sig med ved at 'udstille' sit uranium som et oplagt mål er at få fjenden til at at udføre en martyrhandling på hele den iranske nation. Han udstiller sin nation for at den skal bombes, velvidende at de radioaktive uranpartiker vil forårsage en gigantisk sky. Selv hvis der kun var lidt radioaktivt stof, ville det verdensomspændende hysteriske skrig fra Venstrefløjen kunne medføre en PR-katastrofe. Det ville være det samme som et 'beskidt "atomangreb - ingen eksplosion, blot en masse radioaktivt materiale der bliver vaporiseret og spredt.

Ahmadinejad prøver sig hele tiden frem. Det gør bøller nemlig. Det var hvad Saddam gjorde.

Det iranske regime ved udmærket godt, at det meste af verden forventer et israelsk og/eller allieret angreb mod de iranske atomfaciliteter i nær fremtid. De ville hellere have det sker på et sted og tidspunkt som A'jad selv vælger. Obama ville måske kunne kalde det "Modet som Martyr" Fordi det er et meget stort højrisiko træk hos galningene i Teheran.

Krigens første regel er aldrig at gøre hvad din fjende forventer på det tidspunkt de er klar til at modtage det. Det er derfor vigtigt ikke at gå i den fælde. Jeg tror at IDF (Israel Defense Forces) ikke vil gøre det, fordi de har langt bedre efterretninger vedørende Iran end CIA. Her fornylig blev en søn af en Hamas leder afsløret som værende en israelsk spion, han er nu en åbenlys kristen konvertit. (se denne artikel på synopsis) Med de rædsler som Khomeini regime rutinemæssigt har påført folket i Iran, er det meget sandsynligt at iranerne hader regimet rigeligt til at de vi holde israelerne og saudierne velinformerede.

Ethvert angreb på nøgle atom positioner i Iran skal udføres på et sted og tidspunkt som Vesten vælger. Et udryddelsesangreb rettet mod Ahmadiejad personligt ville blive budt velkomment af det iranske folk. Det ville et angreb mod lageret af uran på jordoverfladen ikke blive.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

En ret skarp analyse, ingen tvivl om det. Men, USA og Israel har alligevel en, for mig at se, oplagt chance for at rette et ødelæggene angreb mod iran.

Hvis de bomber, de nu tomme og derfor relative uskadelige oparbejdnings - anlæg, fjerner de irans muligheder for at fremstille rigtige farlige atomvåben. Det er på nuværende tidspunkt kun en halv sejr men den vil være relativt "gratis" hvis selve anlæggene kan ødelægges uden at sprede det lav - radioaktive materiale.

Mvh lh.

Related Posts with Thumbnails